Nyhed

Nyheder

Generalforsamling 2022


Torsdag den 31 marts 2022  kl. 19.00 Tårnby Skole 


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Amager Harmonikaklub Torsdag den 31 marts 2022 kl. 19 – Tårnby Skole, lokale nr. 01. Dagsorden: 


1: Valg af dirigent. 

2: Formandens beretning 

3: Regnskab 

4: Fastlæggelse af kontingent 

5: Behandling af indkomne forslag 

6: Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Kasserer: Ida Hartlev (villig til genvalg) 

Bestyrelsesmedlem: Finn Jørgensen (villig til genvalg) 

Bestyrelsesmedlem: Clavs Sørensen (ikke villig til genvalg) 

Revisor 1.: Maj Britt Fisker (villig til genvalg) 


7: Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

HUSK, der kan ikke vedtages noget under eventuelt. HUSK, kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.


Med venlig hilsen Bestyrelsen